måndag 7 oktober 2013

- känn inte för mig

Känn inte för mig
Känn med mig

Medlidande, lägg ner
Tyck inte synd om
Dalta inte, jag mår inte bättre då

Känn inte för mig
Känn med mig

Visa respekt, inte bara ibland
Se mig, lär känna mig
Ta inte min styrka, ge mig kraft

Känn inte för mig
Känn med mig

Låtsas inte förstå, ni sårar
Ärligt och rakt, jag tar det.
Ställ inte en fråga, lyssna

Inga kommentarer: