söndag 13 april 2014

- framtid

Framtid, främmande, oviss och skrämmande utlämnande.
Något så påverkbart men ändå så oförutsägbart.
Beslut fattas, önskningar önskas,  drömmar dröms.
Tankarna vi tänker, vägvalen vi gör men ändå
inget ovissare än framtiden vi till mötes gå.

Våra gruskorn på vägen vi går,
attityd, inställning och vilja vi själva rår.
Samhälle, natur och gener vi får.
Omgivning och vardag vi själva kan styra,
om viljan väljer inställning och attityd.
Det oförutsägbara, icke påverkbara,
samhället styr, naturen ger och gener berättar.

Vägen vi ska gå har bara känslomässiga korsningar,
backar upp och backar ner, kurvor snäva som vida
är inget vi kan styra!
Det oförursägbara må ibland mycket styra,
men vår inställning kan oftast parera.
Viljan kan lyfta oss ur det djupaste dike,
attityden spara oss från mycket.

13/4-14

Inga kommentarer: