måndag 12 april 2010

- mitt emellan

Mitt emellan

Mitt emellan, det är min plats
Det är där jag alltid hamnar,
frivilligt som ofrivilligt
så är det där jag alltid hamnar.

Jag önskar ingen annan min plats,
för den gör en frustrerad och orolig.

Jag tar heller inte någon annans plats,
för det sårar och sån är inte jag.

Mitt emellan, där är alltid jag!

Fanny Isaksson
100412

Inga kommentarer: